Activitats - Escoles

Els matins del Museu estan dedicats a l’oferta educativa adreçada a escoles, col.lectius i grups organitzats els quals poden gaudir de visites especials i de més de 14 propostes didàctiques, fruit del treball de més de 30 anys d’excavacions arqueològiques i d‘investigacions realitzades per un nombrós equip científic. La proposta didàctica del museu de Sant Boi, esta pensada per donar suport a la tasca dels docents, tant per assolir els continguts exigits en els curriculums escolars, com per treballar altres aspectes importants de l’educació no formal.