Activitat - Escoles

Propostes 2013-14 dels Serveis Pedagògics

Descarrega't la nostra guia amb les propostes detallades de les Activitats

Els nous equipaments del Museu recullen i acosten a la ciutadania, de manera fàcil i entenedora, el fruit del treball de més de 30 anys d’excavacions arqueològiques i una gran quantitat i varietat d‘investigacions duta a terme per un nombrós equip d’investigadors i científics de diferents disciplines.

Alguns dels tallers no han patit grans variacions, altres han anat canviant, i d’altres són noves propostes d’enguany. Aquests canvis han permès un gran salt qualitatiu de la nostra oferta, ja que aquests nous equipaments ens ofereixen unes grans possibilitats pedagògiques la qual cosa ens han permès reforçar i millorar la nostra oferta didàctica.

A més a més, el museu ha estat dissenyat tenint en compte les necessitats de la comunitat educativa, tant en l’organització dels continguts com en els espais del museu.