Arxiu Històric Municipal de Sant Boi

Arxiu Històric-web

L’Arxiu Històric Municipal està ubicat a Can Torrents i col.labora activament amb el Museu de Sant Boi.

L’oferta de serveis que ofereix l’Arxiu són serveis de consulta pública, de reproducció, d’assessorament i suport a l’administració municipal, entitats i particulars que desitgin fer recuperació de fons i disposa d’una biblioteca auxiliar amb més de 1.500 títols de temàtica local, comarcal, història, etnologia, patrimoni, una hemeroteca i fons gràfic amb crònica gràfica municipal i col·leccions cedides per particulars.