Dies de tancament del Museu

1 i 6 de gener / Dijous i Divendres Sant (festes mòbils) / 1 de maig / 24 juny / 15 d’agost / 12 d’octubre / 1 de novembre / 25 i 26 de desembre

El dia de la “Festa Major” (20 de maig) i la Diada de l’”Onze de Setembre” (obert en horari de festiu, només matins)