Article_restauracio

Actualitat

Feliç dia internacional de la conservació i restauració 2018

dijous 11 de octubre, 10:06h

Article d’Elisabet Carvajal Segura, conservadora restauradora de Béns Culturals, en relació al seu treball de restauració a l’exposició “Cadàvers exquisits. Col·leccions en diàleg”, produïda conjuntament pels Museus de Sant Boi i L’Hospitalet de Llobregat

Fa uns mesos, vaig tenir el plaer de participar en un valent i creatiu projecte anomenat “Cadàvers exquisits. Col·leccions en diàleg”. Quan em van explicar en què consistia, la idea em va emocionar, perquè d’una banda, se’ls hi donaria protagonisme a algunes de les peces que custodien els museus a les seves reserves, peces que durant anys esperen una oportunitat de ser restaurades i admirades, i, d’altra banda, es creava una connexió, no només entre les peces i les seves pròpies històries, sinó, entre dos museus veïns i tot el que això comporta en l’àmbit personal i institucional.

Va ser fantàstica la trobada amb les peces, molt dispars entre elles, no només pels seus diferents materials constitutius (fusta, metall, pedra, marbre, silè, fang, guix, porcellana, ceràmica, paper, plàstic, pell, cuir, tela, vidre…), també per les seves tipologies (pintura sobre tela, pintura sobre fusta, obra gràfica, escultura, patrimoni etnològic, patrimoni arqueolò-gic, patrimoni religiós o de culte, numismàtica, etc.) i per les seves dimensions, tema a tenir en compte a l’hora de pensar en el seu correcte embalatge i transport.

Totes les peces van necessitar una neteja superficial i van ser intervingudes en major o menor mesura, segons l’estat de conservació que presentava cadascuna. Alguns dels principals tractaments aplicats van ser:

  • Neteja aquosa.
  • Eliminació de l’oxidació i estabilització d’elements metàl·lics.
  • Tractament preventiu contra atac d’insectes xilòfags.
  • Tractament curatiu contra atac microbacterià.
  • Reintegració volumètrica i cromàtica de les pèrdues de policromia.
  • Tractament del cuir.
  • Embalatge.

Vull agrair i felicitar a la Vanessa Martín, comissària de l’exposició, a la Maria Lledó, directora del Museu de Sant Boi de Llobregat i al Josep Mª Solias, director del Museu de L’Hospitalet de Llobregat, per fer possible que el projecte tirés endavant, tenint en compte el pressupost del qual es disposava. Enhorabona!

I per acabar, només dir que cada dia em sento més orgullosa i feliç d’haver escollit aquesta professió, que tan-tes satisfaccions i il·lusions m’aporta, encara que no sigui fàcil viure d’ella.

Feliç dia internacional de la conservació restauració 2018.

Elisabet Carvajal Segura.

Conservadora restauradora de Béns Culturals.

fotos-restauracio